ribsmaar
Adults:
Nens:
Serveis:
Dia:


  • Maxima capacitat és de 11 persones
  • Per grups majors a 11 passatgers és poden fer sortides amb dues embarcacions (màxima capacitat 22 passatgers). Per conèixer la disponibilitat contacta amb nosaltres
  • Es considera nen/a fins als 10 anys d'edat
  • Selecciona la durada de l'expedició
  • Per més informació descarregat el nostre tríptic: